Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Strik & Strik is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Strik & Strik leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Strik & Strik Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Strik & Strik niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Strik & Strik

Copyright ┬ę 2016 Strik & Strik, alle rechten voorbehouden.