Algemene voorwaarden

Op al onze vervoerswerkzaamheden zijn van toepassing:

Direct zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de Fenex ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank Breda.
Fenex NL http://www.fenex.nl/cms/streambin.aspx?requestid=5B6CB650-9AC7-49BB-B87B-4A818F2E0383
Verder zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ´s-Gravenhage op 2 juli 2002 onder nr. 69.
Voor opslag en physical distribution gelden de Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000).
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Op verzoek zullen deze voorwaarden aan u verstrekt worden.